Svindel som peker til nettsidene til NorSIS?

Mange har sendt oss tips om denne e-posten i ulike varianter:

Screenshot from 2016-01-26 13:33:19

Ser man på e-posten har den alle klassiske kjennetegn på en (dårlig laget) svindel:

  1. Unaturlig avsenderadresse
  2. Rart språk
  3. Kort melding
  4. Link som skal “oppdatere”/”fikse” problemet
  5. Ingen personlig informasjon

Linken peker til : http://omnitramites.com/mustache/js/output_folder/ (ikke besøk denne…)

Det pussige er at om man besøker denne siden, er eneste innhold dette:
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT=”0; URL=https://norsis.no/2015/04/falske-e-post-fra-norske-banker/“>

Altså en videresending til NorSIS sin artikkel om slik svindel… Annet gjøres ikke, og svindelen er derfor “trygg”.

Altså en videresensing til en nettside som omtaler/avslører slike svindler… Ser tre løsninger:
1. Svindelsiden har blitt selv blitt hacket, og noen “snille” hackere har lagt inn denne videresendingen
2. NorSIS driver mystisk markedsføring av egne nettsider
3. Webserveren gir ulikt innhold avhengig av hvem som besøker nettsiden, kun noen utvalgte får svindelen

Her er det nok løsning 1 som er mest plausibel…

Generelt er det ikke anbefalt å følge linker man tror er en svindel for å se hva de gjør. Vi gjør dette kun for å opplyse dere lesere, og åpner da linkene i et “trygt miljø”….

Oppdatert 4/8: Disse svindlene er i gang igjen og er veldig alvorlige. Les mer her

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image