Media

Dersom media ønsker å benytte artikler eller innhold på bloggen, stiller vi gjerne opp på dette. Ta kontakt for å avtale.

Vi stiller også gjerne opp som fagperson/intervjuobjekter igjennom vår rolle som fagansatte ved Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold.

Tak kontakt på tom.h.natt@hiof.no eller 92012120

 

Medieomtaler av boka, nyhetsartikler og intervjuer om datasikkerhet med forfatterne: