Nyttårsforsetter – 10 sikkerhetstips

Har du laget deg nyttårsforsetter for 2016?

Image courtesy of satit_srihin at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of satit_srihin at FreeDigitalPhotos.net

Uansett burde du vurdere å sette deg noen enkle nettvettregler.  Her har vi et forslag på 10 regler du burde følge i 2016.

1. Skaff deg gode passord

For å hindre at noen urettmessig får tilgang til en brukerkonto bør du ha gode passord. Et godt passord er et passord som ikke lar seg gjette (selv ikke med millioner av forsøk som en datamaskin kan gjøre i løpet av sekunder). Et godt passord er også er passord du selv husker.

Som et minimum bør passordet ha 8 tegn og inneholde tall, store/små bokstaver og spesialtegn. Tallene og spesialtegnene bør ikke (kun) være plassert først eller sist.  Passordet bør heller ikke inneholde ord du finner i en ordliste eller personlig informasjon slik som årstall eller navn på familie.

2. Skaff deg unike passord

Dersom noen skulle klare å fralure deg brukernavn/passord er du langt bedre stilt om ikke passordet er brukt flere steder. Det er forstålig at du ikke kan håndtere hundrevis av passord, men prøv i det minste å ha unike passord på “kritiske” tjenester, og ikke bruk samme passord på tjenester av ulik seriøsitet.

Et tips kan være å inkludere f.eks. første og siste bokstav i navnet på tjenesten på faste plasser i “standardpassordet”.

3. Vær klar over at det er svært lett å forfalske e-post

Svært mange svindler i dag starter med at du får en e-post som ber deg åpne et vedlegg eller følge en link. E-postene er stilet til å komme fra nettbutikker, tjenester eller nettbanker og baserer seg ofte på å gjøre deg nysgjerrig eller engstelig.

IKKE stol på noe av det du mottar. Selv avsenderadressen er svært enkel å forfalske i en e-post. Må du følge en link så sjekk nøye hvor den faktisk fører deg, og skal du åpne et vedlegg sjekk at det ikke har filendelsen .exe eller .zip.

Screenshot from 2016-01-04 19:13:48

Og husk at det ikke er lett å oppdage de nye svindlene. De er skrevet på godt norsk og er svært troverdige.

4. Vær nøye med å sjekke nettadresser

Før du logger inn i en tjeneste eller fyller ut personlig informasjon i et skjema så sjekk alltid at du er på korrekt nettadresse (se opp for skrivefeil) og at adressen starter med https:// (ikke bare http://)

5. Ta jevnlig sikkerhetskopier

En vanlig skadevare det siste året er såkalt ransomware som krypterer alle data på maskinen og krever “løsepenger” for å gi deg tilgangen tilbake. Ved å ha sikkerhetskopi av data lagret på et ANNET sted en selve maskinen unngår du mye av problemene og fortvilelsen med slik skadevare.

Også ved annen skadevare og generelle maskinfeil kan sikkerhetskopier bli svært kjekt å ha. Sikkerhetskopier er litt som forsikring, du ser først behovet for de når skaden har skjedd. Inntil det er de bare en plage.

6. Vær skeptisk til trådløse nett

Ikke utfør sikkerhetskritiske handlinger når du er koblet til trådløse nett du ikke kjenner. Kjører nettet med dårlig sikkerhet vil datatrafikk være lett å avlytte for andre i nærheten. Du vet heller aldri om det trådløse aksesspunktet du kobler til er driftet av “hackere”. På et hotell eller en cafe er det f.eks. svært enkelt å sette opp et ekstra aksesspunkt med samme navn og bedre signal som alle da automatisk kobler til, og som bakmennene fult ut kan avlytte.

7. Ha tastelås på mobilen og skjermlås på maskinen

Tenk over hvor mye informasjon som er tilgjengelig gjennom din mobiltelefon og PC, og alle de tjenestene som er innlogget. Sørg for å ha tastelås (helst PIN-kode) og skjermlås (passord) som aktiveres automatisk når telefonene/maskinen ikke benyttes.  Det er så alt for lett at noen bruker enheten i et uoppmerksomt øyeblikk eller at den blir stjålet.

8. Vær skeptisk til konkurranser og tester

Svært mange av konkurransene og testene som i dag deles i sosiale medier og på nettsider er egentlig svindler. De forsøker samle sammen personlig informasjon og kontaktinformasjon som missbrukes i videre svindler mot deg eller i ditt navn.

Svindel - Gratis produkttest

I mange tilfeller knytter de også den personlige informasjonen mot annen aktivitet på nett, slik at du spores rundt med fult navn.

9. Hold maskiner oppdatert

Sørg for å oppdatere programvare og operativsystemer i maskinen og i mobile enheter. Selv om oppdateringer gir få nye synlige endringer består de som oftest av en stor mengde sikkerhetsfikser som gjør deg mindre sårbar.

På same måte som tyver går etter hus uten alarm, går hackere etter maskiner med gammel programvare.

10. Installer et godt antivirusverktøy.

Finn frem til et godt antivirusverktøy som hjelper deg å oppdage skadevare. Gode verktøy kan også advare om farlige nettsteder.  AVG tilbyr f.eks. et godt og gratis verktøy, som holder for de fleste.

avg-free-logo-132x34

11. Lær deg mer…

For å sikre deg enda bedre bør du lese boka “Datasikkerhet – ikke bli svindlerens neste offer“. Den er skrevet med et enkelt språk og en lav teknisk inngangsterskel som passer alle. Boka benytter dagligdagse eksempler. Rimelig er den også med tanke på at du får hele  344 sider med sikkerhetstips!

Datasikkerhet - ikke bli svindlerens neste offer cover

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image