Engasjert i et lag, forening eller organisasjon? – Ikke gå på denne svindelen!

De siste dagene har vi blitt kontaktet av flere lag og foreninger som ønsker råd og veiledning i forbindelse med svindel.

Svindelen det dreier seg om er ulike varianter av CEO-svindelen vi tidligere har beskrevet i en egen bloggpost

Svindlerne ser ut til å rette seg mot mindre lag og foreninger der frivillige sitter som leder, kasserer osv. Svindlerne virker å benytte en god del tid på å samle informasjon om organisasjonen, slik at selve svindelen blir veldig troverdig.

Image courtesy of nunawwoofy at FreeDigitalPhotos.net

Under beskriver vi eksempler på reelle meldinger, men deler er anonymisert.

Svindelen starter ofte med at kasserer blir kontaktet via e-post tilsynelatende fra lederen i foreningen.  Her er det også gjort en del grep for å få avsenderadressen til å se riktig ut (les mer om spoofing), selv om svar på e-posten vil gå til svindlerne…

Hei Ola,

Jeg trenger deg til å gjøre en betaling til en mottaker i dag. Hva bank detaljer trenger du å behandle betaling?

Mvh
Per

 

Forespørselen er ganske utspekulert ettersom man fjerner noe av skepsisen ved å ikke komme til poenget med en gang, men snarere spørre om noe som egentlig er ufarlig å gi ut informasjon om. Når “kommunikasjonen” alt er i gang, er de fleste langt mindre kritiske.

Etter å ha svart med at man trenger navn, bankknummer, beløp og dato, kommer neste del av svindelen:

 

Hei Ola

Gjør en betaling på 3550 EUR til:

Bank navn: XXXXXXX BANK PLC
Mottakerens navn: T M GITTENS
IBAN: GB62BARC204660XXXXXXX
Swift-kode: BARCGXXXX
Referanse tekst: Logistikk og tjenester
Bankadressen: Market Place Town Centre XXX XXX XXX

Sende meg en kopi av betalingskvitteringen når betalingen er gjort.

Mvh
Per

 

Også her benytter svindlerne en del psykologiske grep, ved at de f.eks. ber om kvittering. Dette er noe man underbevisst ikke forventer at en svindler skal gjøre.

Det som gjør denne svindelen effektiv er at kasserer/leder i mindre lag og foreninger ofte kommuniserer via e-post, og at kasserer ofte har lite avsatt tid til å sjekke ting ekstra grundig.

Det viktigste å lære av denne svindelen er at svindlere nå legger mye tid i å “analysere” offeret. F.eks. finner de frem til navn, kontaktpersoner, partnere og situasjoner de bygger svindelen videre på. Svindlerne begynner også å bli gode på psykologi og benytter mange små grep for å gjøre svindlene mer effektive.  I tillegg er svindlene nå på ganske god norsk. Alt for mange tror at alt av svindler alltid kommer på engelsk eller dårlig automatisk oversatt norsk.

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image