Tagged: Microsoft

Microsoft-svindelen – igang igjen

En virkelig langtlevende svindel er “Microsoft-svindelen”. De første utgavene dukket opp rundt 2008. I korte trekk foregår svindelen slik: Et ukjent nummer ringer deg, og du tar telefonen. Den siste tiden har svindlerne begynt å...